ЮК "МИКОЛА ДЕМ'ЯНЕНКО ТА ПАРТНЕРИ"

Послуги в Україні

Вартість в гривні від

Цивільне та сімейне право

Припинення, розірвання шлюбу, визнання шлюбу недійсним. 500
Визнання недійсним шлюбного договору, застосування наслідків недійсності шлюбного договору. 500
Стягнення аліментів, збільшення чи зменшення розміру аліментів. 500
Визначення місця проживання дитини, участь у вихованні дитини. 500
Позбавлення батьківських прав, поновлення батьківських прав. 500
Встановлення батьківська, материнства. 500
Скасування усиновлення (удочеріння ) чи визнання його недійсним. 500
Поділ майна (рухомого та нерухомого) набутого за час перебування у шлюбі подружжя. 500
Складання проекту шлюбного договору, договорів якими врегульовуються сімейні відносини з будь яких питань, що виникають під час перебування у шлюбі, спільного проживання сім’єю. 500
Складання проектів договорів про порядок користування житловім будинком, квартирою, іншою будівлею чи спорудою, земельною ділянкою. 800
Складання проектів договорів про поділ житлового будинку, квартири, іншого нерухомого майна, а також про виділ нерухомого майна дружині, чоловікові зі складу усього майна подружжя. 800
Складання проектів договорів купівлі – продажу, міни, дарування, довічного утримання (догляду), застави частки одного із подружжя у справі спільної сумісної власності. 800
Вжиття правових заходів щодо виділу в натурі частки одного із подружжя у праві спільної сумісної власності або визначення порядку користування майном. 500
Здійснення захисту сімейних прав та інтересів шляхом встановлення правовідношення, примусового виконання добровільно не виконаного обов’язку, припинення правовідношення та його анулювання, припинення дій порушуючих сімейні права, відновлення правовідношення існувавшого до порушення права, відшкодування матеріальної та моральної шкоди, зміни правовідношення , визнання незаконними рішень, дій чи бездіяльності органу державної влади їх посадових і службових осіб. 500

Кримінальне право

Ініціювання відкриття кримінального провадження та внесення його в Єдиний реєстр досудових розслідувань. 1500
Представництво інтересів у кримінальному провадженні (захист підозрюваного, обвинуваченого, свідка, потерпілого, цивільного позивача або відповідача) під час досудового розслідування. 1000
Представництво інтересів у кримінальному провадженні (участь при проведенні допитів, очних ставок, обшуків, виїмок, та інших слідчих/процесуальних діях) під час досудового розслідування 1000
Представництво інтересів у кримінальному провадженні ( відвідування обвинуваченого/підозрюваного у слідчому ізоляторі) під час досудового розслідування. 1000
Оскарження дій і рішень слідчого, прокурора, судді на досудовому розслідуванні. 1000
Підготовка адвокатом процесуальних документів (запитів, клопотань, заяв, скарг, заперечень та інших документів) під час досудового розслідування. 500
Ініціювання та організація проведення необхідних та незалежних експертиз. 1000
Представництво інтересів у кримінальному провадженні (участь адвоката при розгляді кримінальної справи в судах першої інстанції, апеляційному, касаційному, Верховному суді України). 1000
Заперечення проти дій судді, відвід складу суду і інших учасників процесу. 500
Оскарження вироків суду. -
Представництво інтересів на стадії виконання вироку (визначення місця відбування покарання, умовно – дострокове звільнення від відбування покарання, заміна не відбутої частини покарання більш м’яким видом покарання, дострокове погашення судимості, зняття судимості). 500
Оскарження дій і рішень адміністрації колонії або іншого органу, що відає виконанням покарання. 500
Вимога адвоката про відшкодування моральної та майнової шкоди при незаконному кримінальному переслідуванню клієнта, за яким визнано право на реабілітацію. 500

Адміністративне право

Оскарження будь – яких рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, їх посадових осіб, в тому числі з приводу рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень у справах про притягнення до адміністративної відповідальності. 500
Спори про зобов’язання суб’єкта владних повноважень прийняти рішення або вчинити певні дії або утриматися від вчинення певних дій. 500
Спори про стягнення з суб’єкта владних повноважень коштів на відшкодування шкоди, завданої його незаконним рішенням, дією або бездіяльністю. 500
Спори про встановлення наявності чи відсутності компетенції (повноважень) суб’єкта владних повноважень. 500
Оскарження правових актів індивідуальної дії, а також дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень, які стосуються інтересів конкретної особи. 500
Спори фізичних та юридичних осіб із суб’єктом владних повноважень щодо оскарження його рішень (нормативно – правових актів чи правових актів індивідуальної дії), дій чи бездіяльності. 500
Спори за зверненням суб’єкта владних повноважень у випадках, встановлених законом (податкові спори, спори з приводу нарахування внесків до Пенсійного фонду, фондів соціального страхування, тощо). 500
Оскарження указів та розпоряджень Президента України, постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України, нормативно – правових актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади чи іншого суб’єкта владних повноважень, повноваження якого поширюються на всю територію України. 500
Встановлення законності та відповідності правовим актам вищої юридичної сили нормативно – правових актів місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, інших суб’єктів владних повноважень. 500

Банківське право

Захист інтересів вкладників в поверненні грошових коштів у випадку банкрутства банку включаючи роботу з Фондом гарантування вкладів фізичних осіб. 500
Реструктуризації кредитної заборгованості - списання частини боргу, погашення кредиту єдиним платежем із зменшенням суми заборгованості, розміру щомісячних платежів та розміру відсотків, перенесення строків платежів по кредиту. 1000
Визнання кредитних договорів недійсними на підставі незаконного підвищення відсотків, нав’язування банком отримання кредиту у валюті, прихованих платежів і т.і. та повернення позичальнику сплачених ним на користь банку коштів. 1000
Визнання поруки припиненою - звільнення поручителя від відповідальності по сплаті кредитної заборгованості. 1000
Визнання іпотечного договору або договору застави недійсними і виведення майна з-під заборони відчуження. 1000
Захист клієнта при стягненні банком заборгованості за договором фінансового лізингу та «кредитній картці». 500
Стягнення із банку на користь вкладників або їх спадкоємців, коштів за договором банківського вкладу, а саме суми вкладу, процентів за користування вкладом, 3% річних та суми інфляційних втрат, які нараховуються до моменту фактичного повернення банком вкладу. 1000
Юридичний аудит кредитних договорів, договорів поруки, іпотеки, застави та договорів банківського вкладу. 500
Захист від дій колекторських організацій. 500
Захист боржника у виконавчому провадженні - скасування постанов про відкриття виконавчого провадження, постанов про арешт майна, публічних торгів. 1000

Господарське право

Розробка договорів: поставки, оренди, позики, про надання послуг та інших. 500
Складання попередніх договорів, угод та будь-яких правочинів на будь-який предмет з будь-якими умовами, що не суперечать законодавству України. 500
Представництво інтересів клієнта при взаємодії з органами державної влади. 1000
Представництво інтересів клієнта на переговорах з постачальниками, покупцями та іншими можливими контрагентами. 500
Представництво інтересів клієнта в корпоративних спорах. 500
Представництво інтересів клієнта в банківських спорах. 500
Послуги юриста у правовому аналізі будь-яких видів договорів. 300
Складання листів, довідок, заяв на будь-який предмет здійснення господарської діяльності. 300
Розробка внутрішніх документів, у тому числі, протоколів і статутів. 300
Абонентське обслуговування підприємств (усна, письмова консультація, договірна робота, трудові відносини). 1000
Консультація та складання відповідних документів з кадрових питань. 300

Податкове право

Податкове структурування окремих угод та транзакцій для підвищення ефективності та зменшення податкового навантаження при експорті або імпорті, виплаті доходів, придбанні або продажу нерухомості. 1000
Податкове структурування бізнесу, в тому числі з використанням компаній з юрисдикцій де менші ставки оподаткування. 1000
Здійснення юридичного аудиту та рекомендацій щодо оподаткування окремих транзакцій, в тому числі правочинів з корпоративними правами, нерухомим та рухомим майном, об’єктами інтелектуальної власності. 1000
Оперативна підтримка адвоката при проведенні податкових перевірок платників податків та зустрічних звірок. 1000
Представництво інтересів платників податків у податкових спорах (нарахування податкових зобов’язань та фінансових санкцій, стягнення, розстрочення, відстрочення або списання податкового боргу платника податків, застосування податкової застави, накладання арешту на банківські рахунки та майно, реалізації майна для погашення податкового боргу). 1000
Оскарження актів перевірок, повідомлень – рішень податкової (до вищестоящого органу та суду). 1000

Допомога адвоката при дорожньо-транспортних пригодах та по статті 130 КУпАП.

Оскарження дій чи бездіяльності поліції, протоколів, постанов по питанням дорожньо - транспортних пригод та по статті 130 КУпАП. 1000
Повернення посвідчень на право користування транспортним засобом чи продовження дії тимчасових посвідчень на право користування транспортним засобом. 1000
Участь адвоката у кримінальному провадженні та адміністративному процесі. 1500
Допомога адвоката у стягненні страхового відшкодування в результаті ДТП. 800
Допомога адвоката у стягненні відшкодування моральної і матеріальної шкоди нанесеної в результаті ДТП. 800

Реєстрація, перереєстрація, ліквідація підприємств, внесення змін до єдрпоу

Реєстрація ФОП (фізична особа-підприємець). 800
Реєстрація ТОВ, ПП. 1500
Реєстрація Благодійних фондів, Громадських організацій. 1500
Перереєстрація ТОВ, ПП, Благодійних фондів, Громадських організацій. 1000
Ліквідація ФОП (Фізична особа-підприємець). 1000
Ліквідація ТОВ, ПП, Благодійних фондів, Громадських організацій, і т.і. 1500
Банкрутство фізичної особи (людини) 1000
Ведення справи про банкрутство Договірна
Отримання витягу, виписки, довідки, та інших документів. 200

Послуги в сфері інтелектуальної власності

Представництво інтересів клієнта в разі порушення прав інтелектуальної власності, неправомірного використання торгових марок та фірмових найменувань, недобросовісної конкуренції та реклами, поширення «піратської» або контрафактної продукції. 500
Підготовки договорів в сфері захисту прав інтелектуальної власності. 300
Розробка договору (ліцензійного, ексклюзивного). 300
Реєстрація знаків для товарів та послуг. 500
Реєстрація винаходів та корисних моделей. 1000
Реєстрація промислових зразків. 1000
Реєстрація авторських та суміжних прав. 800
Сертифікація продукції. Договірна
Проведення попереднього пошуку торгової марки. 300
Отримання сертифікатів у сфері захисту прав інтелектуального права. 200
Отримання свідоцтва в сфері захисту прав інтелектуального права. 200

Послуги з нерухомістю

Правовий аудит об’єкту нерухомості, що купується (перевірка правовстановлюючих документів на земельну ділянку та інше нерухоме майно, аналіз можливих існуючих обтяжень та наявності відповідних дозволів у забудовника). 500
Допомога адвоката при реєстрації права на нерухомість, узаконенні самовільного будівництва, супроводі угод з нерухомістю, переведенні житла у нежитловий фонд. 500
Представництво інтересів клієнта в Центрі надання адміністративних послуг, органах містобудування та архітектури, органах земельних ресурсів та інших органах і організаціях. 300

Земельне право

Підготовка договору купівлі – продажу земельної ділянки 300
Реєстрація права власності на земельну ділянку 500
Визнання права власності на земельну ділянку 500
Визнання права на купівлю земельної ділянки 500
Визнання права на використання земельної ділянки 500
Допомога адвоката при зміні цільового призначення земельної ділянки 1000
Допомога адвоката при приватизації земельної ділянки 500
Допомога адвоката при присвоєнні кадастрового номера земельній ділянці 300
Допомога адвоката при отриманні довідки про відсутність будівель на земельній ділянці 500
Визнання недійсним договору купівлі – продажу земельної ділянки 500
Встановлення прав власника об’єкта нерухомості на земельну ділянку, на якій розташований об’єкт нерухомості, яка перебуває у власності або користуванні 300
Допомога адвоката у справах при вилученні земельної ділянки для суспільних потреб 500
Допомога адвоката у справах при припиненні права власності на земельну ділянку або права постійного користування 500
Витребування земельної ділянки з чужого незаконного володіння 500
Допомога адвоката у справах про встановлення земельного сервітуту 500
Допомога адвоката у справах про забудову земельної ділянки 300
Допомога адвоката у справах про використання земель охоронних зон 300
Допомога адвоката у справах про розпорядження земельною ділянкою, на якій розташовані об’єкти, що підлягають приватизації 500
Допомога адвоката у справах про видачу державних актів на право постійного користування та на право приватної власності на земельну ділянку 300
Допомога адвоката у справах про надання земельної ділянки у користування, у тому числі в оренду 300
Підготовка договору оренди земельної ділянки 300
Визнання права на укладання договору оренди земельної ділянки 500
Визнання права на оренду земельної ділянки 500
Визнання недійсним правового акту індивідуальної дії органу місцевого самоврядування чи місцевої державної адміністрації, щодо передачі чи відмові у передачі земельної ділянки у користування, в тому числі в оренду 500
Визнання дій, бездіяльності органу місцевого самоврядування чи місцевої державної адміністрації у питаннях надання земельної ділянки у користування, в тому числі в оренду неправомірними 500
Визнання незаконним проведення аукціону щодо продажу права на оренду земельної ділянки 300
Визнання недійсним договору оренди земельної ділянки 500
Поновлення договору оренди земельної ділянки 300
Стягнення заборгованості з орендної плати за договором користування земельною ділянкою 300
Внесення змін до договору оренди земельної ділянки 300

Наверх